Tiến độ thi công Picity High Park mới nhất 2021

Chủ đầu tư dự án khu căn hộ resort Picity High Park cập nhật đến Quý khách hàng tiến độ thi công tính đến ngày 30/06/2021.

Tòa tháp Park 3A & 3B:

 • Hoàn thành 100% công tác bê tông;
 • Đang triển khai công tác xây tô – hoàn thiện từ tầng hầm 1F đến tầng 9F đạt 50%;
 • Đang triển khai công tác xây tô – hoàn thiện từ tầng 10F đến 14F đạt 30%.

Tòa tháp Park 4:

 • Hoàn thành 100% hạng mục bê tông tầng hầm;
 • Hoàn thành 100% bê tông sàn các tầng từ 1F đến 11F;
 • Thi công bê tông sàn tầng 12F đạt 30%;
 • Đang triển khai các công tác thi công xây tô – hoàn thiện từ 2F – 4F.
Tiến độ thi công Park 4, Park 3A & 3B - Dự án Picity High Park
Tiến độ thi công Park 4, Park 3A & 3B - Dự án Picity High Park

Tòa tháp Park 5:

 • Hoàn thành 100% công tác bê tông;
 • Đang triển khai công tác xây tô – hoàn thiện từ tầng hầm 1F đến tầng 9F đạt 70%;
 • Đang triển khai công tác xây tô – hoàn thiện từ tầng 10F đến Mái đạt 40%.
Tiến độ thi công Park 5 Picity High Park - Ảnh 1
Tiến độ thi công Park 5 Picity High Park - Ảnh 1
Tiến độ thi công Park 5 Picity High Park - Ảnh 2
Tiến độ thi công Park 5 Picity High Park - Ảnh 2
Tiến độ thi công Park 5 Picity High Park - Ảnh 3

Tòa tháp Park 1 & Park 2:

 • Hoàn thành công tác thi công và thử tĩnh tải cọc thử;
 • Đang triển khai công tác thi công cọc đại trà;
 • Đang triển khai công tác chuẩn bị thi công hạng mục Móng – Hầm.

Hạ tầng kỹ thuật:

 • Đang triển khai thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật đạt 20%.

Thông tin liên hệ Phòng Kinh Doanh dự án Picity High Park

5/5 - (1 bình chọn)
Scroll to Top