PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ASTRAL CITY

Phương thức thanh toán Astral City linh hoạt theo tiến độ của dự án, khách hàng được hỗ trợ ân hạn ngân hàng 24 tháng, lãi suất 0%. Hỗ trợ tài chính 70%, lãi suất ưu đãi. Quý khách hàng có cơ hội nhận chiết khấu lên đến 12% với phương thức thanh toán nhanh.

I. ĐỐI TƯỢNG & THỜI GIAN ÁP DỤNG

1. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Áp dụng cho toàn bộ Khách hàng thực hiện Đăng ký nguyện vọng tìm hiểu thông tin Bất động sản giao dịch thành công sản phẩm thuộc dự án Astral City và hoàn tất thanh toán đủ 50.000.000 đồng/ 01 suất đăng ký nguyện vọng tìm hiểu thông tin Bất động sản. Đồng thời tiến tới hoàn tất việc ký Hợp đồng tư vấn và thực hiện thanh toán đủ 100% giá trị thanh toán đợt 01 theo quy định của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Danh Khôi Holdings.

2.THỜI GIAN ÁP DỤNG

Chương trình có hiệu lực áp dụng kể từ ngày chính thức ra mắt dự án cho đến khi có thông báo mới thay thế.

II. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ASTRAL CITY:

1. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ASTRAL CITY CÓ HỖ TRỢ NGÂN HÀNG:

ĐỢT

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ASTRAL CITY

VỐN TỰ CÓ

NGÂN HÀNG GIẢI NGÂN

GHI CHÚ

Đăng ký

Ngay khi ký Phiếu xác nhận

50 triệu

  

1

Ngay khi ký Hợp đồng tư vấn (HĐTV)

15.0%

  

2

Trong 03 tháng kể từ ngày đến hạn KHĐTV 

20.0%

 

3

Trong 06 tháng kể từ ngày đến hạn KHĐTV

5.0%

 

Hoàn thành phần móng

4

Trong 09 tháng kể từ ngày đến hạn KHĐTV 

20.0%

Hoàn thành sàn tầng 10

5

Trong 12 tháng kể từ ngày đến hạn KHĐTV

5.0%

 

Hoàn thành sàn tầng 20

6

Trong 15 tháng kể từ ngày đến hạn KHĐTV 

20.0%

Hoàn thành sàn tầng 30

7

Thông báo Ký HĐMB/ Chuyển Nhượng HĐMB.

5.0%

 

Dự kiến Quý 2/2022

8

Cấp Giấy Chứng Nhận theo quy định 

5.0%

 

TỔNG CỘNG

30.0%

70.0%

 

Tổng giá trị Hợp đồng chưa bao gồm 2% Phí bảo trì.

2. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN LINH HOẠT:

ĐỢT PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TIẾN ĐỘ THANH TOÁN LUỸ TIẾN GHI CHÚ
Đăng ký Ngay khi ký Phiếu xác nhận 50 triệu
1 Ngay khi ký Hợp đồng tư vấn (HĐTV) 15.0% 15.0%
2 Trong 03 tháng kể từ ngày đến hạn ký HĐTV 10.0% 25.0%
3 Trong 05 tháng kể từ ngày đến hạn ký HĐTV 5.0% 30.0%
4 Trong 06 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV 2.0% 32.0%
5 Trong 07 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV 2.0% 34.0%
6 Trong 08 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV 2.0% 36.0%
7 Trong 09 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV 2.0% 38.0%
8 Trong 10 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV 2.0% 40.0%
9 Trong 11 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV 2.0% 42.0%
10 Trong 12 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV 10.0% 52.0%
11 Trong 13 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV 3.0% 55.0%
12 Trong 14 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV 3.0% 58.0%
13 Trong 15 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV 3.0% 61.0%
14 Trong 16 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV 3.0% 64.0%
15 Trong 17 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV 3.0% 67.0%
16 Trong 18 tháng kể từ thời điểm đến hạn ký HĐTV 3.0% 70.0%
17 Thông báo ký HĐMB/ Văn Bản Chuyển Nhượng HĐMB 25.0% 95.0% Dự kiến Quý 2/2022
18 Cấp GCN theo quy định của pháp luật 5.0% 100.0%
TỔNG CỘNG 100.0%

3. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN NHANH ASTRAL CITY:

ĐỢT

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

PTTT 30%

PTTT 50%

PTTT 70%

PTTT 95%

GHI CHÚ

Đăng ký

Ngay khi ký Phiếu xác nhận

50 triệu

50 triệu

50 triệu

50 triệu

1

Ngay khi ký Hợp đồng tư vấn (HĐTV)

30.0%

50.0%

70.0%

95.0%

2

Trong 03 tháng kể từ ngày đến hạn KHĐTV

6.0%

5.0%

3

Trong 06 tháng kể từ ngày đến hạn KHĐTV

6.0%

5.0%

Hoàn thành phần móng

4

Trong 09 tháng kể từ ngày đến hạn KHĐTV

6.0%

5.0%

Hoàn thành sàn tầng 10

5

Trong 12 tháng kể từ ngày đến hạn KHĐTV

10.0%

5.0%

Hoàn thành sàn tầng 20

6

Trong 15 tháng kể từ ngày đến hạn KHĐTV

6.0%

Hoàn thành sàn tầng 30

7

Trong 18 tháng kể từ ngày đến hạn KHĐTV

6.0%

Dự kiến Quý 2/2022

8

Thông báo Ký HĐMB/ Văn bản chuyển nhượng HĐMB

25.0%

25.0%

25.0%

9

Cấp Giấy Chứng Nhận theo quy định pháp luật

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

TỔNG CỘNG

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Tỷ lệ chiết khấu trên tổng giá HĐTV

2.0%

5.0%

8.0%

12.0%

Tổng giá trị Hợp đồng chưa bao gồm 2% Phí bảo trì.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

a) Khách hàng được hỗ trợ lãi suất 0% đến thời điểm bàn giao căn hộ tối đa không quá 24 tháng kể thời điểm ngân hàng chính thức giải ngân đợt đầu tiên. Khách hàng nhận chuyển nhượng chỉ được hỗ trợ lãi suất trên phần thời gian còn lại của chương trình hỗ trợ.

b) Phí trả nợ trước hạn:
Khách hàng được Miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian được hỗ trợ lãi suất. Phí trả nợ trước hạn chỉ được áp dụng đối với khách hàng ký Hợp đồng tư vấn lần đầu tiên và trong thời gian được hỗ trợ lãi suất.
Trước khi kết thúc chương trình hỗ trợ lãi suất, Công ty Cổ Phần Đầu Tư Danh Khôi Holdings sẽ thông báo cho khách hàng trước tối thiểu 30 ngày. Nếu khách hàng trả nợ trước hạn sau ngày kết thúc chương trình hỗ trợ lãi suất thì Khách hàng sẽ không hỗ trợ phí trả nợ trước hạn.

c) Khách hàng được ân hạn gốc trong suốt thời gian được hỗ trợ lãi suất. Khách hàng nhận chuyển nhượng sẽ được hỗ trợ ân hạn gốc trên thời gian còn lại của chương trình.

IV. QUY ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH

Đối tượng khách hàng áp dụng: Chương trình chỉ áp dụng đối với các Khách hàng đáp ứng các điều kiện cho vay của ngân hàng tài trợ. Khách hàng có trách nhiệm liên hệ và làm việc với Ngân hàng trước khi chọn chương trình hỗ trợ tài chính.
Chỉ áp dụng đối với các ngân hàng có ký liên kết hỗ trợ lãi suất.
Chương trình hỗ trợ lãi suất sẽ không có hiệu lực khi Khách hàng và Ngân hàng không đảm bảo thời gian thanh toán theo quy định.

V. CHẾ TÀI XỬ LÝ

Trong trường hợp khách hàng đã chọn chương trình hỗ trợ tài chính mà không chứng minh được năng lực tài chính vì bất cứ lý do gì dẫn đến chương trình hỗ trợ tài chính không thực hiện được thì Khách hàng phải thanh toán bằng vốn tự có theo quy định.
Trường hơp khách hàng đã thực hiện ký Hợp đồng tư vấn mà không tiếp tục thực hiện giao dịch thì sẽ thực hiện theo điều khoản thanh lý/phạt theo quy định trong hợp đồng tư vấn đã ký.

Logo Astral City Bình Dương - Phương thức thanh toán Astral City
Logo Astral City Bình Dương - Phương thức thanh toán Astral City

PHÒNG KINH DOANH ASTRAL CITY

Đánh giá bài viết
Scroll to Top